Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania UTK na rzecz transportu intermodalnego

29.04.2014

Urząd Transportu Kolejowego (UTK) od lat prowadzi działania mające na celu wspieranie i rozwój transportu intermodalnego. Przewozy wykorzystujące jednostki ładunkowe (np. kontenery) i więcej niż jedną gałąź transportu stają się coraz powszechniejsze w transporcie międzynarodowym na całym świecie, z uwagi na powszechnie stosowany standard, uniwersalne zastosowanie, ekonomię i jej proekologiczny charakter. W szczególności istotnym ogniwem tego transportu jest kolej, która wraz z transportem drogowym umożliwia przemieszczanie się ładunków na lądzie. Wzrost popularności tego typu transportu sprzyja wykorzystaniu kolei i odwrotnie – korzyści i przewagi transportu kolejowego wpływają na rozwój transportu intermodalnego.

W Polsce zauważyć można regularny wzrost masy i ilości jednostek transportowych w ramach kolejowych przewozów intermodalnych - położenie naszego kraju sprzyja lokowaniu na jego terytorium terminali intermodalnych, zarówno lądowych jak i morskich, umożliwiających sprawny przeładunek towaru na inny środek transportu w drodze do finalnego odbiorcy.

Dlatego też należy podkreślić, że stabilny rozwój i podejmowanie inicjatyw na rzecz przewozów intermodalnych koleją są kwestią priorytetową w działaniach UTK. Przygotowany dokument stanowi zestawienie bieżących działań Urzędu w tym zakresie. Oprócz inicjowania spotkań, poszukiwania rozwiązań problemów, podejmowania współpracy z podmiotami rynku, a także promowaniu tego typu transportu Urząd otwarty jest na uruchamianie i współdziałanie w zakresie kolejnych inicjatyw, które sprzyjać będą rozwojowi tego rynku.

Zapraszamy do lektury.

 

do góry