Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieuzasadnione stosowanie „sygnałów zastępczych” - Prezes UTK nakazuje zarządcy PKP PLK S.A. wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na linii kolejowej nr 431 Police – Police Chemia

10.04.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 6 lit. a, w związku z art. 17 ust. 7, art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości podczas przeprowadzonej kontroli zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie przyczyn stosowania sygnałów zastępczych oraz procedur postępowania personelu podczas ich podawania, decyzją z dnia 31 marca 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy infrastruktury wprowadzenie, do czasu usunięcia nieprawidłowości, ograniczeń eksploatacyjnych na linii kolejowej nr 431 Police – Police Chemia. Decyzja podlegała natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowość polegała na nieusunięciu uszkodzeń powstałych w teletechnicznym kablu dalekosiężnym TKD, powodujących niesprawność półsamoczynnej blokady liniowej w obu kierunkach linii kolejowej.

Dzięki podjętym działaniom kontrolnym i administracyjnym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, już w kilkudziesięciu przypadkach zarządca infrastruktury usunął lub podjął pilne działania zmierzające do wyeliminowania przypadków nieuzasadnionego długotrwałego stosowania tzw. „sygnałów zastępczych”. Dotyczyło to między innymi lokalizacji: linii nr 274, w tym stacji Wałbrzych Miasto, Wałbrzych Fabryczny, Wałbrzych Główny, Boguszów Gorce Wschód, Boguszów Gorce, Boguszów Gorce Zachód, Sędzisław, linii nr 1 stacji Radziwiłłów Mazowiecki, stacji Kołobrzeg, linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn, linii 204 Malbork-Braniewo, linii 273 szlak Kostrzyn – Chyrzyno oraz szlak Godków - Mieszkowice, Boleszkowice – Namyślin i Namyślin – Kostrzyn, linii 282 szlak Jankowa Żagańska – Ruszów, linii nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice, stacji Poznań Starołęka, stacji Dęblin, linii nr 9 - stacji Susz, Działdowo, Gralewo, Rybno Pomorskie, linii kolejowej nr 171 - Dąbrowa Górnicza Towarowa – Panewnik, linii nr 657 Katowice Szopienice Północ - Katowice Muchowiec, linii 101 – stacji Horyniec-Zdrój oraz linii nr 68 Lublin – Przeworsk.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry