Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa Decyzja 2009/107/WE, z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/861/WE i 2006/920/WE w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.

23.03.2009

W witrynie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego, w dziale Współpraca Międzynarodowa, w zakładce Prawo Wspólnotowe,opublikowana została treść nowej decyzji 2009/107/WE, z dnia 23 stycznia 2009 r., zmieniającej decyzję 2006/861/WE i 2006/920/WE w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu Tabor - wagony towarowe oraz podsystemu Ruch Kolejowy transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych. Niniejszą decyzję należy stosować od dnia 1 lipca 2009 r.

do góry