Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Propasażerskie podejście Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście

27.03.2014

W związku z opisywanymi w mediach przypadkami nałożenia na pasażerów opłaty za przejazd bez ważnego biletu w pociągach spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście (SKMT), w sytuacji gdy przez pomyłkę zakupili bilet z niewłaściwym wymiarem ulgi, Urząd Transportu Kolejowego zwrócił się do przewoźnika w celu uzgodnienia odpowiednich zmian w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-SKM). W ocenie UTK pasażer, który omyłkowo nabył bilet z niewłaściwym wymiarem ulgi (zwłaszcza, gdy za bilet zapłacił więcej, niż należało), powinien być traktowany łagodniej, niż pasażer, który w ogóle nie posiada biletu i zamierzał odbyć przejazd „na gapę”. Ideą wprowadzenia opłat za przejazd bez ważnego biletu jest eliminowanie świadomych nadużyć, a nie bezwzględne egzekwowanie kar w przypadku niezamierzonych pomyłek.

Nowe podejście po wystąpieniu UTK

Przewoźnik poinformował, że od 24 lutego 2014 r. w przypadku ujawnienia w pociągu spółki SKMT podróżnego uprawnionego do przejazdów z ulgą studencką (51%), z omyłkowo zakupionym biletem z ulgą handlową (50%), kontrolerzy nie będą traktowali takich podróżnych, jak osoby odbywające przejazd bez ważnego biletu. Ulga w wymiarze 50% jest tzw. ulgą handlową, przeznaczoną dla osób, którym pracodawca wykupił stosowne uprawnienia (legitymacja H-1096). Osoby, które je posiadają, mogą korzystać z ulgi u większości krajowych przewoźników kolejowych. Natomiast studenci (do ukończenia 26 roku życia) i doktoranci (do ukończenia 35 roku życia) kupując bilety kolejowe powinni korzystać z ulgi w wymiarze 51%.

Jeśli jednak podróżny przez pomyłkę będzie odbywał przejazd w pociągu spółki SKMT z biletem z ulgą 50% i zostanie to stwierdzone podczas kontroli, może zakupić u drużyny konduktorskiej właściwy bilet, a ten, który posiada (odpowiednio opisany przez konduktora), będzie mógł zwrócić i otrzymać za niego pełną należność. Jeśli podróżny nie będzie miał przy sobie kwoty potrzebnej do kupna właściwego biletu, zostanie wystawione wezwanie do zapłaty, na kwotę odpowiadającą cenie biletu z właściwą ulgą. Opłacenie go w terminie 2 dni od wystawienia zagwarantuje, że nie będą doliczone opłaty dodatkowe.

Urząd Transportu Kolejowego a prawa pasażerów

Urząd Transportu Kolejowego prowadzi aktywne działania na rzecz zapobiegania stosowaniu praktyk monopolistycznych przez przewoźników kolejowych oraz na rzecz przestrzegania praw pasażerów. Informacje o prawach pasażerów dostępne są na stronie www.pasazer.info.pl

Zgłoszenia nieprawidłowości można przesyłać na adres e-mail: pasazer@utk.gov.pl

Dostępna jest również infolinia o prawach pasażerów: 801 044 080 lub 22 460 40 80 (czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 - 16:00, poza godzinami pracy Urzędu można nagrać zgłoszenie na automatycznej sekretarce).

 

 

 

 

 

do góry