Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dnia 12 marca 2009 r. w Dzienniku Ustaw nr 38 pod pozycją 303 ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

19.03.2009

Zgodnie z dokonaną nowelizacją zniesiony został obowiązek stosowania wagonów ochronnych poza przypadkami określonymi w Regulaminie RID, a także została pominięta odrębna kategoria towarów niebezpiecznych tzn. kategoria materiałów szczególnie niebezpiecznych.

Zmiany wejdą w życie z dniem 27 marca 2009 r. W związku z powyższym zainteresowane podmioty mogą wystąpić do UTK z wnioskiem o akceptację wynikających z nowelizacji rozporządzenia zmian w instrukcjach dotyczących przewozu koleją towarów niebezpiecznych.
 
Wnioski o zatwierdzenie zmian w instrukcjach wraz z dołączonymi stronami zawierającymi nowe regulacje można kierować do Departamentu Nadzoru Eksploatacyjnego i Bezpieczeństwa Ruchu.

 

do góry