Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PKP PLK S.A. przedłożyły do zatwierdzenia projekt cennika stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej od 14 grudnia 2014 r.

13.03.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego informuje, że 12 marca 2014 r. zarządca infrastruktury kolejowej, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedłożył do zatwierdzenia projekt cennika stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy pociągów 2014/2015.

Projekt cennika można pobrać tutaj.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zm.) organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

do góry