Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów z zakresu bezpieczeństwa przez PKP PLK S.A. na stacji Nidzica

10.03.2014

Na podstawie art. 13 ust. 1a pkt 6a i 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r o transporcie kolejowym, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził działania kontrolne zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na linii kolejowej nr 216 Działdowo - Olsztyn Główny, w obrębie stacji Nidzica. W wyniku przeprowadzonej kontroli Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów, dotyczących obowiązków w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom kolei i pasażerom, nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Naruszenie przepisów dotyczyło: niewłaściwego utrzymywania przez zarządcę znaków, wskaźników, sygnalizatorów linii, drągów rogatkowych oraz nawierzchni na przejeździe kolejowym, niespełniania podstawowych wymagań bezpieczeństwa przez sieć oświetleniową na peronach oraz w miejscach ogólnodostępnych dla użytkowników i pasażerów, a także niewłaściwym, niezgodnym z przepisami utrzymywaniu sieci trakcyjnej.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP PLK S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry