Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania kontrolne Prezesa UTK w zakresie procesu utrzymania pojazdów kolejowych

10.03.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego kontynuuje działania kontrolne w zakresie stanu technicznego oraz poziomu i jakości utrzymania pojazdów kolejowych. Działania nadzorcze obejmują między innymi przewoźników pasażerskich, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przewozów w pociągach dalekobieżnych oraz przewoźników towarowych, użytkowników bocznic i zarządców infrastruktury.

W wyniku tych działań, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzjami administracyjnymi wyłączył z eksploatacji lub ograniczył eksploatację pojazdów należących do przewoźników, użytkowników bocznic i zarządcy infrastruktury: PKP Intercity S.A., Trakcja PRKiI S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Euroterminal Sławków sp. z o.o. i PKP CARGO S.A. Do najczęstszych nieprawidłowości w zakresie poziomu utrzymania pojazdów kolejowych należały: niezgodność utrzymania z Dokumentacją Systemu Utrzymania, niewykonywanie poszczególnych poziomów utrzymania, brak świadectw sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów kolejowych oraz brak wymaganej dokumentacji związanej z procesem utrzymania pojazdów.

Przypomnijmy, że w wyniku działań kontrolnych w ostatnim czasie, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzjami administracyjnymi wyłączył z eksploatacji lub ograniczył eksploatację kilkudziesięciu pojazdów kolejowych, należących m.in. do przedsiębiorców: PKP Intercity S.A., Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Koleje Śląskie Sp. z o.o., Euroterminal Sławków sp. z o.o., IMPERIA GROUP sp. z o.o., Madimex Bis sp. z o.o. oraz TOREX.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania pojazdów kolejowych, oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce i jakości usług przewozowych.

do góry