Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola zarządcy infrastruktury PKP PLK S.A. w zakresie stanu technicznego linii kolejowej nr 143 Kalety - Wrocław Mikołajów

13.02.2014

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli linii kolejowej nr 143 Kalety - Wrocław Mikołajów, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia 11 lutego 2014 roku, stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego. Jednocześnie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 30 listopada 2014 roku.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono między innymi: uszkodzenia i zniszczenia podkładów, braki wkrętów, śrub łubkowych w stykach, wychlapy, uszkodzenia podrozjazdnic, przekroczenia granicznego zużycia iglic oraz krzyżownic podwójnych, uszkodzenia ścianek peronowych, uszkodzenia słupów trakcyjnych, uszkodzenia główek szyn, zużycie boczne szyn, tj. szyny kolejowe osiągnęły wartości graniczne (stopień degradacji = 1,0).

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP PLK S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry