Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury Infra SILESIA S.A. w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego

10.02.2014

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 14 ust. 1, ust. 4, art. 13 ust. 6 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli oraz wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z dnia 27 stycznia 2014 roku, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez spółkę Infra SILESIA S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego. Naruszenia polegały na nieprawidłowym zabezpieczeniu pęknięć szyn oraz nieprawidłowym wykonywaniu robót nawierzchniowych, tj. wymiany podkładów w torze.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 28 lutego 2014 roku. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez wszystkich zarządców infrastruktury kolejowej i użytkowników bocznic oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

 

do góry