Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę PKP PLK S.A. na decyzję Prezesa UTK uchylającą decyzję o wstrzymaniu ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 273

03.02.2014

W dniu 31 stycznia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie skargi PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z dnia 14 października 2013 r. na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 13 września 2013 r. nr DN-0211-104A/2013, uchylającą decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 6 września 2013 r. nr DN-0211-104/2013 o wstrzymaniu ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 273 Wrocław Muchobór – Szczecin Główny od km 28,100 do km 28,400, obejmującej most kolejowy w Brzegu Dolnym, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności i umarzającą postepowanie administracyjne w pierwszej instancji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jako niezasadną.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, że w sytuacji gdy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjęły działania, które wpłynęły na zmianę stanu faktycznego, polegającą na usunięciu stanu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego na zamkniętym odcinku linii kolejowej, zasadnym było uchylenie decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 6 września 2013 r. nr DN-0211-104/2013 i umorzenie postępowania administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyjaśnił również, że brak jest podstaw prawnych do stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 6 września 2013 r. nr DN-0211-104/2013 o wstrzymaniu ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 273 Wrocław Muchobór – Szczecin Główny od km 28,100 do km 28,400, obejmującej most kolejowy w Brzegu Dolnym, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie jest prawomocny.

do góry