Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakazał terminowe usunięcie nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na stacji Gdynia Postojowa

08.01.2014

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt. 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli podmiotu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz stwierdzeniu naruszenia przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, decyzją z dnia 3 stycznia 2014 roku, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał terminowe usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych na stacji Gdynia Postojowa (linia kolejowa nr 960).

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w celu spełnienia przez zarządcę warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów, nakazał spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. usunięcie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Przypominamy, że decyzją z dnia 27 listopada 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zobowiązał zarządcę do wskazania i wprowadzania ograniczeń eksploatacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu na linii kolejowej nr 960. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego ustalono, że zarządca infrastruktury kolejowej - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wielokrotnie nie wykonał zaleceń zawartych w protokołach oraz nie usuwał usterek po badaniach technicznych rozjazdów ujętych w dokumentacji technicznej posterunków ruchu. Ponadto należy wskazać, że prowadzone przez zarządcę działania w zakresie utrzymania infrastruktur kolejowej były nieadekwatne i niewystarczające do rzeczywistych potrzeb.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w tym w zakresie poziomu utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę, mają na celu ciągłe podnoszenie standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

do góry