Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Naruszenie przepisów przez PKP PLK S.A. na linii kolejowej nr 156 Bukowno – Jaworzno Szczakowa

24.12.2013

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i ust. 4 oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym w wyniku przeprowadzonej kontroli oraz stwierdzeniu naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa, w tym w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia 20 grudnia 2013 roku zobowiązał zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do wskazania i wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych na linii kolejowej nr 156 Bukowno – Jaworzno Szczakowa. Decyzja podlegała natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości wykazane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego podczas kontroli, polegały na eksploatowaniu drogi kolejowej linii nr 156 przy niezapewnieniu stabilności i trwałości konstrukcji jej nawierzchni, bez zapewnienia właściwego utrzymania nawierzchni w stanie zapewniającym pełną sprawność toru kolejowego, bez zapewnienia utrzymania znaków w stanie gwarantującym ich czytelność i poprawną widoczność oraz zapewnienia właściwej widoczności w związku z usytuowaniem krzewów i drzew w odległości mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego przyczyniają się do ciągłego podnoszenia jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz bezpośrednio wpływają na wzrost standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

do góry