Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolej na dostępność

13.12.2013

Dostępność stron internetowych przewoźników

W I kwartale 2014 r. Fundacja Widzialni w porozumieniu z Prezesem UTK po raz kolejny dokona audytów dostępności stron internetowych przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury oraz internetowych wyszukiwarek połaczeń.

Podstawą badania będą wytyczne WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 opracowane przez międzynarodowe Konsorcjum W3C. Dokument rekomendowany przez Europejską Agendę Cyfrową i projekt Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności jest zbiorem wytycznych dla twórców stron internetowych. Zastosowanie rekomendacji gwarantuje dostępność serwisu dla maksymalnie dużej liczby użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami motorycznymi i sensorycznymi.

Po raz pierwszy badanie serwisów przewoźników kolejowych zostało przeprowadzone w 2012 roku . Z opublikowanego przez Fundację Raportu wynika, że żadna z przebadanych stron nie była dostępna dla osób niepełnosprawnych i innych narażonych na tzw. wykluczenie cyfrowe, np. osób starszych.

Od ostatniego badania jedynie Spółka Koleje Śląskie zadeklarowała dostosowanie swojego serwisu do wymogów WCAG, również wszystkie serwisy Urzędu Transportu Kolejowego zostały dostosowane do obowiązujących wymogów, za co też Urząd Transportu Kolejowego otrzymał wyróżnienie w V edycji konkursu „Strona Internetowa bez Barier”.

Warto podkreślić, że Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ustanawiające Krajowe Ramy Interoperacyjności, zobowiązuje podmioty realizujące zadania publiczne czyli m.in. ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin, policję, straż, szpitale i wiele innych organizacji, w tym również samych przewoźników kolejowych do dostosowania serwisów www do standardu WCAG uznanego w większości krajów Europy. Każdy nowo powstały serwis musi być dostosowany już na etapie jego tworzenia a każda większa modernizacja  będzie musiała być przeprowadzona zgodnie z regułami dostępności. Twórcy serwisów i administratorzy muszą zwracać uwagę na odpowiednią jakość czcionki, kontrast strony, opisy elementów graficznych, opisy pól formularzy i wyszukiwarek, poprawny kod źródłowy i wiele innych elementów zawartych w wytycznych WCAG. Termin, w którym wszystkie serwisy internetowe realizujące zadania publiczne powinny zostać dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, to trzy lata od dnia wejścia Rozporządzenia w życie (koniec I kwartału 2015 r.).

Prezes UTK ponownie wyraża przekonanie, że dostosowanie przez podmioty kolejowe stron internetowych wpłynie na szerszy dostęp do usług kolejowych dla wszystkich pasażerów.

strona tytułowa podręcznik dobrych praktyk - linky do poradnika

do góry