Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Punktualność przewozów towarowych trzy kwartały 2013

05.12.2013

W III kwartale 2013 roku punktualność kolejowych przewozów towarowych wyniosła 44,68% (względem 51,22% w II kwartale 2013 roku). W porównaniu z II kwartałem 2013 średni czas opóźnień pociągów towarowych w III kwartale wzrósł z 333 minut do 425 minut (wzrost rzędu 27,6%). Największy odsetek stanowiły podobnie jak w dwóch poprzednich kwartałach 2013 roku pociągi opóźnione powyżej 120 minut, łącznie 67,7%. Licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili w III kwartale 136,3 tysiąca tras, a w II kwartale 124,2 tysiąca tras (wzrost o 9,7%).
W analizowanym okresie przewoźnicy kolejowi odwołali 9 052 pociągi.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z wynikami dotyczącymi punktualności w przewozach towarowych za III kwartał 2013. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu w zakładce:

 Analizy i Monitoring Rynku > Statystyka kwartalna:

Punktualność przewozów towarowych w 2013 roku 

do góry