Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości na linii kolejowej nr 752 Wrocław Gądów – Wrocław Popowice

12.11.2013

Na podstawie art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, oraz art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po stwierdzeniu nieprawidłowości polegających na eksploatowaniu infrastruktury kolejowej w złym stanie technicznym i niewłaściwym utrzymaniu, w tym: toru nr 1 i 2 linii 752 oraz infrastruktury w obrębie stacji Wrocław Gądów i posterunku odgałęźnego Wrocław Popowice, decyzjami z dnia 4 listopada 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zobowiązał zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do wskazania i wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych, do czasu przywrócenie prawidłowego stanu infrastruktury kolejowej. Wszystkie decyzje podlegały natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości polegały między innymi na eksploatowaniu linii przy uszkodzonych podkładach kolejowych (stopień degradacji 0,9-1,0), brakach lub luźnych wkrętach, granicznym zużyciu szyn i iglic, wychlapach, uszkodzonych słupach trakcyjnych (wygięcia, przechylenia i skręcenia, uszkodzone skratowania, popękane fundamenty, brak prawidłowego umocowania odciągów), ciemnych tarczach manewrowych, nieprawidłowych wskazaniach wskaźników zwrotnicowych rozjazdów oraz braku lub nieczytelności wskaźników i znaków.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa kolei w Polsce.

do góry