Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Trwają kontrole przewoźników pasażerskich - Prezes UTK stwierdza naruszenie przepisów z zakresu kolejnictwa i wyłącza pojazdy kolejowe z eksploatacji.

17.10.2013

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi na terenie całego kraju kontrolne działalności wszystkich licencjonowanych przewoźników pasażerskich, w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa podróży pasażerom, oraz jakości usług przewozowych, w tym oznakowania i wyposażenia pojazdów w tablice informacyjne kierunkowe. Łącznie skontrolowanych zostanie kilkaset pociągów pasażerskich.

Realizując działania kontrolne, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził licznie nieprawidłowości i naruszenia przez przewoźników przepisów z zakresu kolejnictwa. Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r., w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzjami z dnia 8,10,11,14,15 i 16 października 2013 roku, wyłączył z eksploatacji osiemnaście pojazdów kolejowych (wagonów) przewoźników PKP Intercity S.A. oraz Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Decyzje, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, podlegały natychmiastowej wykonalności.

Przypominamy, że w okresie wakacyjnym Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził ponad 200 kontroli, w zakresie zapewnienia przez przewoźników bezpieczeństwa podróżnym. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał 13 decyzji administracyjnych, w zakresie wyłączenia pojazdów kolejowych z eksploatacji. Wymienione na wstępie decyzje, podjęto po dokonaniu kilkudziesięciu jazd kontrolnych.

do góry