Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

WSA w Warszawie potwierdził zasadność wyłączenia z eksploatacji przez Prezesa UTK pojazdu kolejowego PKP CARGO S.A. tj. lokomotywy elektrycznej typu 203E, serii ET41 nr 109

27.09.2013

W dniu 25 września 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał sprawę ze skargi PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 1 marca 2013 r. nr TO4-0211-02/2013, utrzymującą w mocy decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 15 stycznia 2013 r., nr TO4-0211-01/2013, w przedmiocie wyłączenia z eksploatacji pojazdu kolejowego tj. lokomotywy elektrycznej typu 203E, serii ET41 nr 109.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę PKP CARGO S.A., podzielając stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w zakresie wyłączenia z eksploatacji pojazdu kolejowego, tj. lokomotywy elektrycznej typu 203E, serii ET41 nr 109.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie jest prawomocny.

do góry