Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Licencja maszynisty – broszura informacyjna dla wnioskodawcy.

24.09.2013

W celu ograniczenia znacznej liczby błędów i braków we wnioskach, składanych do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na licencję maszynisty, informujemy, że przygotowana została i udostępniona zainteresowanym broszura informacyjna.

Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, iż największa ilość nieprawidłowości występuje w kilku punktach wniosków, składanych zarówno przez indywidualnych wnioskodawców, jak również pracodawców, występujących w imieniu swoich pracowników. W broszurze zawarto informacje, pomocne przy prawidłowym przygotowaniu dokumentacji, wraz z przykładami wypełnionych dokumentów.

Broszura jest dostępna na stronie internetowej Urzędu w dziale Bezpieczeństwo i Nadzór / Kompetencje Personelu Kolejowego/ Licencja maszynisty

do góry