Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK nakazująca zarządcy infrastruktury PKP PLK S.A. wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na linii 273 i 282

20.09.2013

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 6 lit. a w związku z art. 17 ust. 7, art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia 19 września 2013 roku, zobowiązał zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 282 - szlak  Jankowa Żagańska – Ruszów oraz na linii kolejowej nr 273 - szlak Kostrzyn – Chyrzyno. Decyzja podlegała natychmiastowej wykonalności.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję, w związku ze stwierdzeniem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, spowodowanym uszkodzeniem blokady liniowej na linii kolejowej 282 oraz złym stanem technicznym przejazdów kolejowych na linii kolejowej nr 273 w obrębie których, znajdowały się obwody torowe, które mają wpływ na prawidłowe działanie półsamoczynnej blokady liniowej.

Jednocześnie w dniu 19 września 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej, w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Jest to kolejna decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w wyniku działań kontrolnych obejmujących zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w zakresie "przyczyn stosowania sygnałów zastępczych oraz procedur postępowania podczas ich podawania". Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdzając naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, wydał decyzje dotyczące między innymi lokalizacji: linii nr 274, w tym stacji Wałbrzych Miasto, Wałbrzych Fabryczny, Wałbrzych Główny, Boguszów Gorce Wschód, Boguszów Gorce, Boguszów Gorce Zachód, Sędzisław, linii nr 1 stacji Radziwiłłów Mazowiecki, stacji Kołobrzeg i linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn.

do góry