Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie wstrzymania ruchu na bocznicy kolejowej w Lublinie

06.09.2013

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, decyzją z dnia 4 września 2013 roku, nakazał wstrzymanie ruchu kolejowego na bocznicy kolejowej w Lublinie użytkowanej przez Przedsiębiorstwo Przemysłowo – Handlowe STANDARD Sp. z o.o. Decyzja podlegała natychmiastowej wykonalności.

Decyzja została podjęta, w wyniku przeprowadzonej kontroli oraz stwierdzonych nieprawidłowości, powodujących zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził między innymi nieprawidłowości polegające na: zaniechaniu przez użytkownika bocznicy prowadzenia wewnętrznej dokumentacji kontrolnej dotyczącej realizacji procesu okresowej diagnostyki elementów infrastruktury kolejowej, oraz braku aktualnego „Regulaminu pracy bocznicy kolejowej”, w zakresie wymogów określonych w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej oraz prowadzeniu przez użytkownika bocznicy kolejowej działalności bez świadectwa bezpieczeństwa.

do góry