Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakazuje PKP PLK S.A. wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na linii kolejowej 203 Tczew - Kostrzyn

04.09.2013

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.  5, art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 6 lit., a w związku z art. 17 ust. 7, art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w związku ze stwierdzeniem naruszenia przepisów w zakresie bezpieczeństwa na linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn, szlak kolejowy Piła - Krajenka, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia 2 września 2013 roku nakazał zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Naruszenie przepisów polegało na nieusunięciu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uszkodzeń powstałych w 2007 roku w teletechnicznej linii napowietrznej, z powodu kradzieży telekomunikacyjnego kabla dalekosiężnego oraz uszkodzeń drewnianej podbudowy linii napowietrznej wynikających z biologicznego zużycia słupów. Powodowało to brak możliwości użycia półsamoczynnej blokady liniowej w obu kierunkach na szlaku.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wykazał, że zarządca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie podejmował właściwych działań naprawczych w celu doprowadzenia infrastruktury kolejowej do stanu zapewniającego odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

To kolejna decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w wyniku działań kontrolnych obejmujących zarządcę infrastruktury w zakresie "przyczyn stosowania sygnałów zastępczych oraz procedur postępowania podczas ich podawania". Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał między innymi decyzje, stwierdzające naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii nr 274, w tym na stacjach Wałbrzych Miasto, Wałbrzych Fabryczny, Wałbrzych Główny, Boguszów Gorce Wschód, Boguszów Gorce, Boguszów Gorce Zachód, Sędzisław, na linii nr 1 stacja Radziwiłłów Mazowiecki oraz na stacji Kołobrzeg.

do góry