Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakazuje PKP PLK S.A. wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na linii nr 355

29.08.2013

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 5 ust. 5, art. 13 ust. 1a pkt 6 lit. a w zw. z art. 17 ust. 7 oraz art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzającej zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 355 Ostrów Wielkopolski - Grabowno Wielkie, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia 23 sierpnia 2013 roku zobowiązał PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych na linii, zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego.

Decyzja podlegała natychmiastowej wykonalności.

Naruszenie przepisów polegało na eksploatowaniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odcinków torów oraz rozjazdów będących w złym stanie technicznym oraz eksploatowaniu linii przy nieczytelnych, niewidocznych i niekompletnych sygnałach i wskaźnikach - stosowanych w obowiązującym systemie sygnalizacji na liniach kolejowych.

Jednocześnie w dniu 23 sierpnia 2013 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął wobec PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postępowanie administracyjne w sprawie nieprawidłowości związanych z niespełnieniem warunków technicznych, których celem jest utrzymanie elementów infrastruktury kolejowej.

do góry