Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Punktualność przewozów pasażerskich dwa kwartały 2013

26.08.2013

W II kwartale 2013 roku punktualność kolejowych przewozów pasażerskich wyniosła 92,13% (względem 92,75% w I kwartale 2013 roku). Średni czas opóźnień pociągów z włączeniem opóźnień do 5 minut wyniósł 8 minut 46 sekund, co stanowiło poprawę wyników w stosunku do I kwartału 2013 roku gdzie opóźnienia wynosiły średnio 11 minut 50 sekund. Największy odsetek stanowiły zarówno w I jak i II kwartale pociągi opóźnione do 5 minut, odpowiednio 69,3% i 67,7%. Licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili łącznie w obu kwartałach 755 tysięcy tras.

W analizowanym okresie przewoźnicy kolejowi odwołali 1116 pociągów, z czego

532 (47,7%) stanowiły pociągi odwołane w II kwartale.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z wynikami dotyczącymi punktualności w przewozach pasażerskich za I oraz II kwartał 2013. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu w zakładce:

Punktualność przewozów pasażerskich w 2013 roku

do góry