Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Naruszenie prawa w zakresie rozkładów jazdy - decyzja Prezesa UTK

23.08.2013

Prezes UTK wydał decyzję w której stwierdził naruszenie zakazu stosowania przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym. Polegały one na niewłaściwym zrealizowaniu przez PLK obowiązku udzielania pasażerom informacji o ruchu pociągów w zakresie ogłaszania i treści rozkładów jazdy.

W decyzji Prezes UTK uznał, że Spółka nie opublikowała rocznego rozkładu jazdy dla przewozu osób. Zamiast tego pasażerowie mieli dostęp wyłączenie do rozkładów obejmujących około dwumiesięczne okresy czasu. Za sprzeczne z prawem zostało uznane także nieopublikowanie przez zarządcę tabel z rozkładami dla poszczególnych linii z wyszczególnieniem kursujących tam pociągów. Postępowanie administracyjne w tej sprawie zostało wszczęte na wniosek Stowarzyszenia Zielone Mazowsze. W związku ze złamaniem prawa Prezes UTK nałożył na Spółkę karę pieniężną w wysokości 80 tys. zł.

Jednocześnie Prezes UTK umorzył postępowanie w części dotyczącej niepodania do publicznej wiadomości rocznego rozkładu jazdy dla przewozu osób w zakresie w jakim dotyczy informacji o skomunikowaniach połączeń oraz nieumieszczenia na rozkładach jazdy informacji o odległości w kilometrach pomiędzy przystankami komunikacyjnymi.

do góry