Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Niezapewnienie pasażerom odpowiedniej higieny – Prezes UTK wszczyna postępowanie wobec Kolei Wielkopolskich

14.08.2013

Prezes UTK wszczął postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przez Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., zakazu stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym polegających na niezapewnieniu podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.

Wszczęcie spowodowane jest praktyką przewoźnika, który w okresie zimowym zamykał toalety w pojazdach kolejowych SA 132 i SA 134. Tymczasem zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (tekst. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 ze zm.): Przewoźnik jest obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.

do góry