Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI WAGONÓW PKP CARGO S.A.

29.07.2013

W dniu 26 lipca 2013 roku, na podstawie art. 10 § 2, art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 4 oraz art. 20 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wyłączył z eksploatacji cztery wagony kolejowe przewoźnika PKP Cargo S.A.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, decyzje podlegają natychmiastowej wykonalności.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach czynności nadzorczych ustalił, że przewoźnik eksploatował pojazdy kolejowe niezgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Systemu Utrzymania. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, do podstawowych obowiązków przewoźnika w ramach utrzymania taboru, należy m.in. dokonywanie czynności utrzymaniowych wymaganych zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Dokumentacją Systemu Utrzymania.

do góry