Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PREZES UTK WYDAŁ DECYZJE ZATWIERDZAJĄCE STAWKI JEDNOSTKOWE OPŁAT ZA DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ DLA: PMT LINIE KOLEJOWE SP. Z O.O. I „KOPALNIA PIASKU KOTLARNIA – LINIE KOLEJOWE” SP. Z O.O.

01.07.2013

Po przeprowadzeniu na wniosek Stron postępowania administracyjnego, w związku ze złożonymi projektami stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy pociągów 2013/2014, obowiązujący od dnia 15 grudnia 2013 r. Prezes UTK wydał:

  • w dniu 14 czerwca 2013 r. decyzję Nr DRRK-WKL-9110-09/2013 zatwierdzającą stawki jednostkowe opłat dla zarządcy infrastruktury kolejowej PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie oraz
  • w dniu 28 czerwca 2013 r. decyzję Nr DRRK-WKL-9110-10/2013 zatwierdzającą stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej dla zarządcy „Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Kotlarni.

Średnia stawka sieciowa na rozkład jazdy pociągów 2013/2014 dla PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. ulega obniżeniu, w odniesieniu do obowiązującej na rozkład jazdy 2012/2013, z 119,45 zł/pockm na 16,92 zł/pockm, natomiast średnia stawka sieciowa dla „Kopalni Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe” Sp. z o.o. wzrasta o 4,43 % w odniesieniu do obowiązującej na 2012/2013 – z 46,58 zł/pockm na 48,64 zł/pockm.

W ocenie Prezesa UTK przedłożone przez zarządców do zatwierdzenia projekty stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej nie naruszają wymogów przepisu art. 33 ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), jak również przepisu § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r.w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 74),zobowiązującego zarządcę do skalkulowania stawek jednostkowych opłat w sposób zapewniający ochronę przed nieuzasadnionym wzrostem dotychczasowego poziomu opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej.

Od wydanych decyzji służy Stronom odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

do góry