Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

NOWE ROZPORZĄDZENIE KOMISJI W SPRAWIE CSM DLA OCENY RYZYKA

07.05.2013

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. U z 3 maja 2013 r., L 121) opublikowane zostało rozporządzenie Komisji nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa (CSM) w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie Komisji nr 352/2009.

Przedmiotowe rozporządzenie, w porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia Komisji nr 352/2009, ustanawia m.in. zasady dotyczące akredytacji i uznawania jednostek oceniających, które funkcjonują w ramach procesu zarządzania ryzykiem.

Definicja „wnioskodawcy” zawarta w nowym rozporządzeniu, czyli podmiotu, który jest odpowiedzialny za jego stosowanie, została rozszerzona o podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (ECM).

Rozporządzenie Komisji nr 402/2013 stosuje się od dnia 21 maja 2015 r., i w tym samym dniu traci moc obecnie obowiązujące rozporządzenie Komisji nr 352/2009. Dokument jest dostępny na stronie internetowej Urzędu w dziale Wymagania Wspólnotowe / Dyrektywy, Rozporządzenia i Decyzje.

do góry