Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PROJEKT STAWEK JEDNOSTKOWYCH OPŁATY PODSTAWOWEJ ZA DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY NA ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 2013-14

19.03.2013

Zgodnie z wymogami § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r.w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 74), zwanego dalej „rozporządzeniem”, siedmiu zarządców infrastruktury kolejowej przedłożyło Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego wnioski o zatwierdzenie stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy pociągów 2013/2014 obowiązujący od dnia 15 grudnia 2013 r.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. złożyła wniosek wraz z załączonym „Projektem stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązujących od 15 grudnia 2013 r.” oraz informacje
i dokumenty, o których mowa w § 16 rozporządzenia, w tym w formie elektronicznej na płycie CD, wykaz linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z przyporządkowaniem im stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej.

W załączeniu Prezes UTK publikuję wszystkie informację które nie zostały objęte tajemnicą przedsiębiorcy przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ponadto Prezes UTK zwraca się do zainteresowanych podmiotów o nadsyłanie uwag do załączonego projektu stawek w terminie do dnia 29 marca 2013 r. jak również o przedstawienie informacji odnośnie trybu konsultowania przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nowego sposobu kalkulacji stawek.

do góry