Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PRZEWOZY INTERMODALNE - IV KWARTAŁY 2012 ROKU

11.03.2013

W IV kwartale 2012 roku przewoźnicy kolejowi przetransportowali blisko 168,5 tysiąca sztuk jednostek, co w przeliczeniu stanowiło 271,9 tysiąca TEU. W porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku liczba jednostek wzrosła o 13,8% (wg TEU o 12,1%). Łącznie w 2012 roku przewieziono blisko 644,6 tysiąca sztuk jednostek, czyli o ponad 31,8% więcej niż w 2011 roku.

Przejdź do szczegółowych danych kwartalnych.

Masa towarów w przewozach intermodalnych, łącznie w czterech kwartałach 2012 roku, wyniosła 8,056 mln ton - wzrost o 36,4% w porównaniu z rokiem 2011, a wykonana praca przewozowa wyniosła 3,045 mld tonokilometrów - wzrost o 24,4%. W 2012 roku wzrósł udział przewozów kontenerów przez porty morskie. W ogólnej liczbie przetransportowanych jednostek, przewozy
te stanowiły 24,1%, podczas gdy w 2011roku ich udział nie przekraczał 23%. Udział przewozów intermodalnych w rynku przewozów kolejowych na koniec 2012 rokuwyniósł 3,48% wg masy
i 6,21% wg wykonanej pracy.

W 2012 roku kolejowe przewozy intermodalne realizowało 9 licencjonowanych przewoźników,
w tym: PKP Cargo S.A., PKP LHS Sp. z o.o., Lotos Kolej Sp. z o.o., DB Schenker Rail Polska S.A., CTL Express Sp. z o.o., CTL Logistics Sp. z o.o., Rail Polska Sp. z o.o., STK S.A. oraz Majkoltrans
Sp. z o.o.

Najnowsze dane kwartalne dotyczące kolejowych przewozów intermodalnych dostępne cyklicznie na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego w zakładce:

Analizy i monitoring rynku - Statystyka kwartalna - Przewozy towarowe - Przewozy intermodalne
w 2012 roku
.

Najnowsze statystyki dotyczące rynku kolejowych przewozów intermodalnych dostępne również z poziomu telefonu komórkowego wyposażonego w funkcję dostępu do sieci Internet. Zeskanuj poniższy kod z bezpośrednim linkiem do podstrony Urzędu Transportu Kolejowego.

  

 

Departament Regulacji Rynku Kolejowego

Wydział Analiz

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 630-18-44, 22 630-18-64

do góry