Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DOPŁATY DO BILETÓW NA CENTRALNEJ MAGISTRALI KOLEJOWEJ NARUSZAŁY INTERESY PASAŻERÓW

31.10.2012

Prezes UTK w dniu 30 października 2012 r. wydał decyzję, w którejuznał za naruszającą zbiorowe interesy pasażerów praktykę stosowaną przez przewoźnika kolejowego - Przewozy Regionalne sp. z o.o. polegającą na pobieraniu dopłaty do biletów jednorazowych w wybranych pociągach kursujących przez linię kolejową tzw. Centralną Magistralą Kolejową.

W związku z napływającymi do Urzędu Transportu Kolejowego informacjami dotyczącymi pobierania przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. opłaty dodatkowej w wysokości 5 zł za przejazd CMK, Prezes UTK w dniu 27 lipca 2012 r. wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stosowania przez przewoźnika bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym.

Ujawnione przez Prezesa UTK nieprawidłowości dotyczyły niezgodności postanowień Taryfy przewozowej Przewozów Regionalnych nakładających na pasażera obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty za przejazd CMK z przepisami ustawy Prawo przewozowe. 

W toku postępowania przewoźnik ściśle współpracował z Prezesem UTK, dokładając wszelkich starań, aby jak najszybciej usunąć stwierdzone nieprawidłowości. We wrześniu br. przewoźnik podjął decyzję o niezwłocznym odstąpieniu od pobierania dodatkowej opłaty za przejazd CMK. W konsekwencji z Taryfy przewozowej Przewozów Regionalnych usunięte zostały postanowienia dotyczące ww. opłaty.

Od wydanej decyzji Przewozom Regionalnym sp. z o.o. Przysługuje prawo złożenia do Prezesa UTK wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

do góry