Nawigacja

Aktualności

„Piątki z UTK” – internetowe spotkania dla branży kolejowej

05.02.2024

„Piątki z UTK” to szansa na omówienie przepisów, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli czy zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych. Na pytania odpowiadają eksperci Urzędu Transportu Kolejowego. W ubiegłym roku przedstawiciele rynku kolejowego spotkali się z UTK online 60 razy.

„Piątki z UTK” odbywają się w formie zdalnej. Na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) dostępny jest formularz, dzięki któremu możesz zarezerwować termin swojego spotkania. Dokładnie określ temat, który Cię interesuje. Pozwoli to naszym ekspertom przygotować się do rozmowy.

Najbliższe spotkania odbędą się 9 i 26 lutego 2024 roku. Do dyspozycji są eksperci, którzy reprezentują:

  • Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (zagadnienia związane m.in. z licencjami maszynistów, ośrodkami szkolenia, ośrodkami medycyny pracy),
  • Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa  (zagadnienia związane m.in. z certyfikacją przewoźników, zarządców infrastruktury i ECM, świadectwami bezpieczeństwa dla bocznic, sprawozdawczością dotyczącą wypadkowości),
  • Departament Obsługi Prawnej (zagadnienia związane z uzgodnieniami z zakresu zagospodarowania przestrzennego),
  • Departament Planowania i Nadzoru (zagadnienia związane z nadzorem Prezesa UTK),
  • Departament Przewozów Pasażerskich (np. decyzje o otwartym dostępie dla przewoźników pasażerskich, ochrona praw pasażera, obsługa pasażerów),
  • Departament Regulacji Rynku (zagadnienia związane m.in. z dostępem do infrastruktury kolejowej, udostępnianiem infrastruktury usługowej, stawkami za dostęp do infrastruktury, licencjonowaniem transportu kolejowego),
  • Departament Techniki i Wyrobów (zagadnienia związane m.in. z wymaganiami i procedurami uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia i budowli mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz potwierdzaniem za zgodność z typem).

 „Piątki z UTK” działają od grudnia 2015 roku i od początku były to spotkania indywidualne. Od marca 2020 roku są to wideokonferencje. W 2023 roku odbyło się 60 wirtualnych spotkań z przedstawicielami branży kolejowej.

do góry