Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wręczenia Wspólnotowego Świadectwa Doradcy Do Spraw Bezpieczeństwa Przewozu Koleją Towarów Niebezpiecznych

23.01.2008

W Urzędzie Transportu Kolejowego odbyło się uroczyste spotkanie z grupą osób, które pozytywnie zdały egzamin na doradców i dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych. Wręczenia Wspólnotowego Świadectwa Doradcy Do Spraw Bezpieczeństwa Przewozu Koleją Towarów Niebezpiecznych dokonał Prezes Urzędu Transportu Kolejowego pan Wiesław Jarosiewicz.

 

W spotkaniu uczestniczyli zarówno doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych, którzy uzyskali przedłużenie ważności świadectwa doradcy na następne pięć lat ( 13 osób), jak i osoby, które uzyskały uprawnienia po raz pierwszy (8 osób). 

W spotkaniu uczestniczyli :

Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego Pan Ryszard Więcław,

Dyrektor Departamentu Nadzoru Eksploatacyjnego i Bezpieczeństwa Ruchu Pan Wojciech Barburski,

oraz Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej Pani Danuta Michalewicz – Pieniek.

Uzyskanie świadectwa doradcy ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w przewozie koleją towarów niebezpiecznych określonych w regulaminie międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych RID - SMGS.

Doradcy którzy uzyskują wspólnotowe świadectwo maja zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w transporcie przewozu towarów niebezpiecznych , minimum zagrożenia jakie stwarzają niektóre towary niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, bezpieczeństwa publicznego i środowiska.
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zobowiązany jest przepisami krajowymi jak i   w regulaminie RID i SMGS do nadzoru i kontroli bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych w tym celu nadaje uprawnienia Doradcom .

  • Od lewej: Dyr. Więcław, Prezes Jarosiewicz, Dyr. Barburski
  • Doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych
  • Doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych
do góry