Nawigacja

Aktualności

Przejazdy pociągami dla obywateli Ukrainy / проїзд потягом для громадян України

01.07.2022

Od 1 lipca bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy będą możliwe tylko u wybranych przewoźników kolejowych na określonych zasadach. Zakup biletu będzie konieczny m.in. na pociągi dalekobieżne PKP Intercity. Prosimy sprawdzić informacje poniżej. Komunikat będzie na bieżąco aktualizowany. Незабаром буде доступний український текст


текст українською мовою

W Polsce funkcjonuje przewoźnik dalekobieżny PKP Intercity oraz kilku przewoźników uruchamiających pociągi regionalne i aglomeracyjne. W wybranych pociągach obywatele Ukrainy mogą podróżować za darmo.

PKP Intercity

Bezpłatne przejazdy nie obowiązują.

Cały czas działa specjalna infolinia PKP Intercity w języku ukraińskim. To dedykowany numer dla obywateli Ukrainy, którzy chcą uzyskać informacje w ojczystym języku w sprawie rozkładu jazdy PKP Intercity oraz innych tematów pasażerskich. Infolinia jest dostępna przez 7 dni w tygodniu w g. 8.00-18.00: +48 22 473 00 86 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora). Informacje dostępne są również na stronie internetowej PKP Intercity w dwóch wersjach językowych – polskiej i ukraińskiej.

Bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy u przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych:

Arriva RP

Bezpłatne przejazdy obowiązują do 31 sierpnia. Podróż będzie realizowana na podstawie ważnego paszportu potwierdzającego obywatelstwo. Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:

 1. dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia,
 2. kobiety w każdym wieku,
 3. mężczyźni powyżej 60 roku życia,
 4. mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej.

Ww. osoby posiadające obywatelstwo ukraińskie uprawnione są do bezpłatnych przejazdów na podstawie paszportu, który potwierdza przekroczenie granicy (polskiej jak i innego państwa Unii Europejskiej) po 24.02.2022 roku lub dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość wraz z powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL.

Koleje Dolnośląskie

Bezpłatne przejazdy nie obowiązują, za wyjątkiem pociągów międzynarodowych, ale tylko dla relacji z przekroczeniem granicy (np. Wrocław – Berlin). Bezpłatne przejazdy są wówczas możliwe dla:

 1. dzieci i młodzież od 4 do 18 roku życia,
 2. kobiet w każdym wieku,
 3. mężczyzn powyżej 60 roku życia,
 4. mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej.

Koleje Małopolskie

Bezpłatne przejazdy obowiązują do odwołania. Osoby uprawnione mogą otrzymać nieodpłatny bilet od obsługi w pociągu. Mogą z nich korzystać obywatele Ukrainy, tj.:

 1. dzieci i młodzież do 18 lat,
 2. kobiety – bez względu na wiek,
 3. mężczyźni po 60 roku życia,
 4. mężczyźni między 18 a 60 rokiem życia, którzy są osobami z niepełnosprawnością lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej.

Aby skorzystać z bezpłatnego przejazdu, podczas podróży należy okazać:

 1. ważny paszport, potwierdzający przekroczenie granicy (zarówno polskiej, jak i innego państwa UE) od 24 lutego 2022 r. albo
 2. dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka itd.) wraz z powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL, wydanym po 24 lutego 2022 r.

Koleje Mazowieckie

Bezpłatne przejazdy nie obowiązują.

Koleje Śląskie

Bezpłatne przejazdy nie obowiązują.

Koleje Wielkopolskie

Bezpłatne przejazdy nie obowiązują.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Bezpłatne przejazdy obowiązują do odwołania. Do przejazdów pociągami kategorii ŁKA oraz ŁKA Sprinter, na podstawie nieodpłatnych biletów wydawanych w kasach biletowych lub u obsługi pociągu na przejazd w jedną stronę, uprawnieni będą obywatele Ukrainy po okazaniu:

 1. ukraińskiego paszportu, z którego będzie wynikać przekroczenie granicy (polskiej  lub innego państwa Unii Europejskiej) po 24 lutego 2022 r. lub
 2. innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka) wraz z jednym z poniższych dokumentów:
 • potwierdzeniem nadania numeru PESEL lub
 • „Poświadczenie dla Obywateli Ukrainy w celu wydania biletu kolejowego” wydane przez Urząd Wojewódzki. Poświadczenie musi być wypełnione w sposób czytelny i trwały, zgodnie ze wskazaniami rubryk oraz potwierdzone przez wystawcę czytelnym odciskiem pieczęci (stempla), podpisem i datą. Natomiast podrobione, przerobione, nienależące do okaziciela, wystawione osobom nieuprawnionym, nieprawidłowo wystawione z dopiskami lub zniszczone w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych – uważa się za nieważne.

Od w/w osób nie będzie również pobierana opłata za przewóz rzeczy i zwierząt.

PKP SKM w Trójmieście

Bezpłatne przejazdy nie obowiązują

POLREGIO

Przejazdy pociągami POLREGIO dla uchodźców będących obywatelami Ukrainy, tj. dzieci i młodzieży do 18 roku życia, kobiet w każdym wieku, mężczyzn po 60. roku życia oraz mężczyzn w wieku 18-60 lat, którzy są osobami z niepełnosprawnościami lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej, od 1 lipca 2022 r., będą odbywały się następująco:

 1. od 1 do 31 lipca 2022 r. na obszarze województwa małopolskiego i łódzkiego: bezpłatnie;
 2. od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r. na obszarze województwa lubuskiego i kujawsko-pomorskiego: bezpłatnie;
 3. od 1 lipca 2022 r. w województwach: lubelskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, podkarpackim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, opolskim, świętokrzyskim, śląskim, pomorskim, dolnośląskim: brak bezpłatnych przejazdów.

W przypadku relacji wykraczających poza województwo objęte możliwością realizowania nieodpłatnych przejazdów uchodźców z Ukrainy, podróżny zobowiązany jest zakupić bilety na zasadach ogólnych od ostatniej stacji na obszarze takiego województwa do nowej stacji przeznaczenia.

SKM Warszawa

Bezpłatne przejazdy nie obowiązują.

Warszawska Kolej Dojazdowa

Bezpłatne przejazdy nie obowiązują.

Dodatkowe informacje

Mężczyźni z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej podczas przejazdów wybranymi pociągami regionalnymi (wskazanymi powyżej) są zobowiązani do okazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – osoby o widocznej niepełnosprawności zwolnione są z tego obowiązku.

Informacje o pociągach specjalnych dla uchodźców publikowane są na bieżąco przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w serwisie Portal Pasażera – zakładka „Bezpłatne pociągi dla UA”: https://portalpasazera.pl/Ukraina

Najpopularniejsze wyszukiwarki pociągów zostały udostępnione także w ukraińskiej wersji językowej:

- Portal Pasażera – link: https://portalpasazera.pl/ua/Ukraina

- Rozkład-PKP.pl - https://rozklad-pkp.pl/ua

Ostatnia aktualizacja (1.07.2022).

 

Проїзд у поїздах для громадян України

З 1 липня право на безкоштовний проїзд для громадян України будуть надавати лише деякі залізничні перевізники за певних умов. Зокрема, потрібно буде придбати квиток на поїзди далекого прямування PKP Intercity. Будь ласка, ознайомтеся з інформацію нижче. Інформація буде постійно оновлюватися.

У Польщі функціонує перевізник на маршрутах далекого прямування PKP Intercity та декілька перевізників, що здійснюють перевезення регіональними та агломераційними поїздами. У деяких поїздах громадяни України можуть їздити безкоштовно.

PKP INTERCITY

Безкоштовний проїзд не діє.

Постійно працює спеціальна інфолінія PKP Intercity українською мовою. Це спеціальний номер для громадян України, які бажають отримати рідною мовою інформацію про розклад руху PKP Intercity та відповіді на інші питання організації пасажирських перевезень. Інфолінія доступна 7 днів на тиждень з 8.00 до 18.00: +48 22 473 00 86 (вартість дзвінків згідно тарифів оператора). Інформація також доступна на вебсайті PKP Intercity двома мовами – польською та українською.

Безкоштовний проїзд для громадян України на маршрутах регіональних та агломераційних перевізників:

ARRIVA RP

Право на безкоштовний проїзд діє до 31 серпня. Проїзд здійснюється на підставі дійсного паспорта, що підтверджує громадянство. Право на безкоштовний проїзд мають:

 • діти та молодь до 18-ти років,
 • жінки будь-якого віку,
 • чоловіки старше 60-ти років,
 • чоловіки віком від 18 до 60 років, які є інвалідами або особами з обмеженою мобільністю.

Вищевказані особи, які мають українське громадянство, мають право на безкоштовний проїзд на підставі паспорта, який підтверджує перетин кордону (Польщі або інших країн Європейського Союзу) після 24.02.2022 року, або на підставі документа з фото, що посвідчує особу, разом із повідомленням про присвоєння номера PESEL.

KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE

Право на безкоштовний проїзд не застосовується, за винятком міжнародних поїздів, але лише для маршрутів із перетином кордону (наприклад, Вроцлав – Берлін). У такому випадку право на безкоштовний проїзд мають:

 • діти та молодь від 4-х до 18-ти років,
 • жінки будь-якого віку,
 • чоловіки старше 60-ти років,
 • чоловіки віком від 18 до 60 років, які є інвалідами або особами з обмеженою мобільністю.

KOLEJE MAŁOPOLSKIE

Право на безкоштовний проїзд діє до моменту скасування. Особи, які мають право на безкоштовний проїзд, можуть отримати безкоштовний квиток у провідника в потязі. Право на безкоштовний проїзд мають громадяни України, тобто:

 • діти та молодь до 18-ти років,
 • жінки – незалежно від віку,
 • чоловіки старше 60-ти років,
 • чоловіки віком від 18 до 60 років, які є інвалідами або особами з обмеженою мобільністю.

Щоб скористатися правом на безкоштовний проїзд, під час подорожі необхідно пред’явити:

 • дійсний паспорт, що підтверджує перетин кордону (як Польщі, так і інших країн ЄС) після 24 лютого 2022 р., або
 • документ із фото, що підтверджує особу (наприклад, паспорт, посвідчення водія, учнівський, студентський квиток тощо) разом із повідомленням про присвоєння номера PESEL, виданим після 24 лютого 2022 р.

KOLEJE MAZOWIECKIE

Безкоштовний проїзд не діє.

KOLEJE ŚLĄSKIE

Безкоштовний проїзд не діє.

KOLEJE WIELKOPOLSKIE

Безкоштовний проїзд не діє.

ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

Право на безкоштовний проїзд діє до моменту скасування. Право на проїзд у поїздах категорії ŁKA та ŁKA Sprinter на підставі безкоштовних квитків, які видаються у квиткових касах або у потязі на проїзд в одну сторону, мають громадяни України, які пред’являть:

 • український паспорт, з якого виникатиме, що перетин кордону (Польщі або іншої країни Європейського Союзу) відбувся після 24 лютого 2022 р., або
 • інший документ із фото, що підтверджує особу (наприклад, паспорт, посвідчення водія, студентський квиток) та один із таких документів:
 • підтвердження про присвоєння номера PESEL або
 • «Посвідчення для громадян України для видачі залізничного квитка», видане Воєводським управлінням. Посвідчення повинно бути заповнене розбірливо та засобами для письма, які неможливо стерти без слідів, відповідно до інформації у графах, та підтверджене особою, яка видала посвідчення, шляхом проставлення розбірливої печатки (штампу), підпису та дати. Натомість підроблені, фальсифіковані посвідчення та посвідчення, які не належать пред’явникові, посвідчення, видані неуповноваженим особам, оформлені неправильно, з приписками або пошкоджені до такої міри, що неможливо прочитати дані – вважаються недійсними.

З цих категорій осіб також не стягуватиметься плата за перевезення багажу і тварин.

PKP SKM W TRÓJMIEŚCIE

Безкоштовний проїзд не діє

POLREGIO

Проїзд у поїздах POLREGIO для біженців, які є громадянами України, тобто дітей та молоді до 18-ти років, жінок будь-якого віку, чоловіків старше 60-ти років та чоловіків віком від 18 до 60 років, які є інвалідами або особами з обмеженою мобільністю, з 1 липня 2022 р. відбуватиметься наступним чином:

 • з 1 по 31 липня 2022 р. в Малопольському та Лодзькому воєводстві: безкоштовно;
 • з 1 липня по 31 серпня 2022 р. в Любуському та Куявсько-Поморському воєводстві: безкоштовно;
 • з 1 липня 2022 р. у Люблінському, Вармінсько-Мазурському, Підляському, Підкарпатському, Західнопоморському, Великопольському, Опольському, Свентокшиському, Сілезькому, Поморському, Нижньосілезькому воєводстві: безкоштовний проїзд не діє.

У випадку маршрутів, що виходять за межі воєводства, на які поширюється право на безкоштовний проїзд для біженців з України, пасажир зобов’язаний придбати квитки на загальних умовах від останньої станції на території такого воєводства до нової станції призначення.

SKM WARSZAWA

Безкоштовний проїзд не діє.

WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA

Безкоштовний проїзд не діє.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Чоловіки-інваліди або чоловіки з обмеженою мобільністю під час проїзду окремими регіональними поїздами (вказаними вище) зобов’язані пред’явити документ, що підтверджує їх інвалідність – особи з видимими ознаками інвалідності звільняються з цього обов’язку.

Актуальна інформація про спеціальні поїзди для біженців публікується АТ «PKP Polskie Linie Kolejowe» на Порталі пасажира – вкладка «Безкоштовні поїзди для UA» («Bezpłatne pociągi dla UA»): https://portalpasazera.pl/Ukraina

Найпопулярніші пошукові системи поїздів також доступні українською мовою:

Портал пасажира – посилання: https://portalpasazera.pl/ua/Ukraina

Rozkład-PKP.pl - https://rozklad-pkp.pl/ua

 

do góry