Nawigacja

Aktualności

V Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna

26.05.2022

Prawie 100 osób, zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie uczestniczyło w V edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Transport Kolejowy 2022 Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” organizowanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Uczestniczący w konferencji pracownicy nauki, studenci, doktoranci oraz uczniowie szkół średnich wysłuchali 15 referatów w sesji plenarnej i plakatowej.

Wykład inauguracyjny „Kolej i transport intermodalny – szansa na neutralność klimatyczną” wygłosił dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Jednym z omawianych zagadnień był Nowy Jedwabny Szlak. Koszt przewozu koleją kontenera na tej trasie jest o kilkanaście procent większy, niż transport morski, ale czas potrzebny na dotarcie towaru koleją jest ponad dwukrotnie krótszy. Kolej pozwala na realizację planu redukcji gazów cieplarnianych emitowanych przez transport. Za 8 lat jako kraj członkowski Unii Europejskiej powinniśmy zredukować emisję pochodzącą z transportu o 55%, a w roku 2050 wyeliminować ją całkowicie.

Podczas konferencji przedstawiono kilkanaście referatów dotyczących zagadnień związanych z branżą kolejową. Część historyczną ukazano w wystąpieniu poświęconym ruchowi kolejowemu oraz zabezpieczeniom na liniach lokalnych i kolejach dojazdowych dawnej PKP. Znaczna część referatów była związana z zagadnieniami ekologicznymi na kolei: panele fotowoltaiczne do zasilania wagonów pasażerskich, analiza ekonomiczna zastosowania tramwajów dwusystemowych czy użycie trakcji wodorowej jako napędu przyszłości.

Sprawy bezpieczeństwa na kolei omówiono w wystąpieniach poruszających tematykę ETCS, ETCS Limited Supervision oraz proponowane zmiany na przejazdach kolejowo-drogowych poprzez modernizację sygnalizatora drogowego. Zagadnienia związane z technologią omówiono w prezentacjach dotyczących systemów pomiarowych hałasu i stanu torowisk, wykorzystania kompozytów jako alternatywnego materiału konstrukcyjnego, odporności systemów transportu szynowego i zasadności zastosowania w Polsce wagonów w wychylnym nadwoziem.

„To już piąta edycja konferencji organizowanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W pięciu edycjach wzięło udział już 300 osób, a z obecną edycją wygłoszonych będzie ponad 100 referatów. Wielu uczestników po skończeniu nauki zatrudniło się w branży kolejowej, również w Urzędzie Transportu Kolejowego” - powiedział otwierając spotkanie dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty za udział w konferencji. Wyróżnienie Komitetu Naukowego za  referat sesji plenarnej otrzymali:

 • Martyna Tomaszewska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za pracę „System pomiarowy do potrzeb funkcjonowania torowiska”;
 • Marcin Słowiński z Politechniki Poznańskiej za pracę „Kompozyty typu CFRP jako alternatywny materiał konstrukcyjny komponentów pojazdów szynowych”;
 • Dominika Trzcińska z Politechniki Warszawskiej za pracę „Propozycja podwyższenia bezpieczeństwa poprzez projekt zabudowy systemu ETCS poziom 1 w trybie Limited Supervision w oparciu o linie kolejową nr 208”.

Wyróżnienie Prezesa UTK otrzymali Nikodem Wiśniewski, Szymon Szczęśniak, Janusz Gołaszewski z Zespołu Szkół Logistycznych nr 12 we Wrocławiu za pracę „Ruch pociągów oraz urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego na liniach lokalnych i kolejach dojazdowych dawnej sieci PKP - wczoraj, dziś oraz perspektywy na przyszłość”.

W Komitecie naukowym konferencji znaleźli się: dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN z Polskiej Akademii Nauk (Przewodniczący Komitetu Naukowego), dr hab. inż. Jakub Młyńczak, prof. P.Ś. z Politechniki Śląskiej (Zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowego, który przewodniczył obradom), prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, dr inż. Wojciech Gamon z Politechniki Śląskiej, dr hab. inż. Jerzy Wojciechowski, prof. UTH Rad. z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, dr inż. Marzena Graboń - Chałupczak z Akademii WSB, dr inż. Aleksander Drzewiecki z Kolei Śląskich, dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. P.K. z Politechniki Krakowskiej, dr inż. Paweł Rolek z Instytutu Transportu Kolejowego, dr hab. inż. Artur Kierzkowski, prof. PWr z Politechniki Wrocławskiej, dr Jan Siudecki z Urzędu Transportu Kolejowego, dr inż. Zbigniew Kędra z Politechniki Gdańskiej, dr inż. Tomasz Kuminek z Urzędu Transportu Kolejowego, dr inż. Andrzej Kochan z Politechniki Warszawskiej oraz mgr Ewa Bartosińska z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

 

 • dr inż. Ignacy Góra podczas Wykładu inauguracyjnego „Kolej i transport intermodalny – szansa na neutralność klimatyczną”
 • Dr hab. inż. Jakub Młyńczak podczas przemówienia otwierającego konferencję
 • Uczestnicy Konferencji podczas omawiania prezentacji
 • Uczestnicy Konferencji podczas omawiania prezentacji
 • Uczestnicy Konferencji podczas omawiania prezentacji
 • Dr inż. Zbigniew Kędra z Politechniki Gdańskiej zadający pytanie uczestnikowi Konferencji Naukowo - Techniczna
 • Uczestnicy Konferencji podczas omawiania prezentacji
 • Uczestnicy Konferencji podczas omawiania prezentacji
 • Uczestnicy Konferencji podczas omawiania prezentacji
 • Uczestnicy Konferencji podczas omawiania prezentacji
 • Uczestnicy Konferencji podczas omawiania prezentacji
 • Uczestnicy Konferencji podczas omawiania prezentacji
 • Uczestnicy Konferencji podczas omawiania prezentacji
 • Widok sali z osobami wygłaszającymi swoje prezentacje na której odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna
 • Członek Komitetu Naukowego dr inż. Tomasz Kuminek z Urzędu Transportu Kolejowego zadający pytanie
 • Dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, dr hab. inż. Jakub Młyńczak wręczający wyróżnienia Komitetu Naukowego
 • Martyna Tomaszewska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbierająca wyróżnienie za pracę „System pomiarowy do potrzeb funkcjonowania torowiska"
 • Marcin Słowiński z Politechniki Poznańskiej odbierający wyróżnienie za pracę „Kompozyty typu CFRP jako alternatywny materiał konstrukcyjny komponentów pojazdów szynowych” oraz Dominika Trzcińska z Politechniki Warszawskiej odbierająca wyróżnienie za pracę „Propozycja podwyższenia bezpieczeństwa poprzez projekt zabudowy systemu ETCS poziom 1 w trybie Limited Supervision w oparciu o linie kolejową nr 208”
 • Komitet Naukowy oraz osoby wyróżnione podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Technicznej
do góry