Nawigacja

Aktualności

Konferencja „Plany mobilności, czyli jak pracodawca może zadbać o bardziej zrównoważony transport?” już 22 czerwca 2022 r.

14.06.2022

Każdego dnia duże obiekty, takie jak siedziby przedsiębiorstw, centra handlowe, placówki edukacyjne czy osiedla mieszkaniowe są celem podróży tysięcy osób. Część tych podróży realizowana jest samochodami osobowymi, które znacząco przyczyniają się do emisji CO2, hałasu, odpowiadają za ogromną część wypadków komunikacyjnych i zatłoczenie na drogach.

Konieczne jest poszukiwanie rozwiązań, które zachęcą użytkowników do wyboru alternatywnych sposobów podróżowania, takich jak transport publiczny. Plan mobilności dla obiektu jest narzędziem, które wspomaga ten proces. 22 czerwca 2022 r., w trakcie konferencji organizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego, zaprezentowane zostaną zasady sporządzania takich planów, dotychczasowe doświadczenia oraz narzędzia wspomagające pracodawców we wspieraniu zrównoważonej mobilności.

Plany mobilności w wielu krajach są wymagane przez przepisy prawa. W Polsce narzędzie to jest mało popularne, jednak wielu pracodawców w Polsce dostrzega potrzebę stosowania rozwiązań zachęcających pracowników do wyboru transportu publicznego, dojazdów rowerem czy dojazdów z wykorzystaniem systemu carpooling. Organizowana konferencja ma przyczynić się do popularyzacji idei i zasad sporządzania takiego dokumentu, pokazać korzyści z jego wdrożenia oraz zachęcić do przygotowania takich dokumentów przez pracodawców oraz inne podmioty zarządzające obiektami generującymi codzienne podróże.

W trakcie konferencji przedstawione zostaną zagadnienia związane z zarządzaniem mobilnością oraz omówiony zostanie proces przygotowania planu. Zaprezentowane będą doświadczenia wybranych miast związane z promowaniem zrównoważonej mobilności, a także praktyczne rozwiązania, jakie pracodawcy mogą zaoferować swoim pracownikom.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli organizacji, których dotykają problemy związane z komunikacją, a także wszystkich pracodawców, które poszukują innowacyjnych rozwiązań wspierających ekologiczne postawy wśród swoich pracowników.

Spotkanie prowadzone będzie w trybie zdalnym 22 czerwca 2022 r. od godziny 10.00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapisy  na konferencję poprzez formularz

Program konferencji

9:45 – 10:00

Wirtualna kawa

10:00 – 10:15

Otwarcie konferencji

Plany mobilności – wspólna odpowiedzialność za zrównoważony rozwój

dr inż. Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

10:15 – 10:55

Sesja wprowadzająca

 

Jak skutecznie zmieniać nawyki komunikacyjne

dr Michał Wolański  - Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa

Idea i proces opracowania planu mobilności 

dr Katarzyna Nosal-Hoy - p.o. Kierownika, Dział Ds. Projektów Międzynarodowych i Zrównoważonej Mobilności, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

10:55 – 11:55

Sesja II

 

Plany mobilności - doświadczenia Wrocławia

Monika Kozłowska-Święconek -  Dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności, Urząd Miasta Wrocławia

Plany mobilności – doświadczenia Warszawy

Waldemar Lasek – Z-ca Dyrektora Biura Infrastruktury, Urząd m.st. Warszawy

Proces opracowania i realizacji planu mobilności dla Politechniki Krakowskiej

dr Katarzyna Nosal-Hoy – p.o. Kierownika, Dział Ds. Projektów Międzynarodowych i Zrównoważonej Mobilności, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Badanie mobilności pracowników i dostępności komunikacyjnej siedziby UTK

Marcin Ryndziewicz, Koordynator Wydziału, Urząd Transportu Kolejowego

11:55 – 13:10

Sesja III

 

Narzędzia do upowszechniania nowej mobilności: sharing, MaaS, budżety/pakiety i huby mobilności

Adam Jędrzejewski – Prezes Stowarzyszenia Mobilne Miasto

Wybrane aspekty planowania mobilności miejskiej

dr hab. Inż. Grzegorz Karoń, prof. PŚ, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej – Politechnika Śląska

Prezentacja ofert przewoźników kolejowych skierowanych do pracodawców

Alicja Kozłowska, Dyrektor Departamentu, Urząd Transportu Kolejowego

Innowacyjne rozwiązania w transporcie z perspektywy zarządcy dworców kolejowych

dr Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A.

Dofinansowanie biletów na transport publiczny przez pracodawców

Edyta Baran - Kierownik Działu Sprzedaży Biletów, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

13:10 – 13:15

Przerwa

13:15 – 13:55

Debata "Plany mobilności – przyszłość czy utopia?"

Uczestnicy debaty:

  • Marcin Trela – Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego
  • Adam Jędrzejewski – Prezes Stowarzyszenia Mobilne Miasto
  • dr Michał Wolański – Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa
  • Monika Kozłowska-Święconek – Dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności, Urząd Miasta Wrocławia
  • dr hab. Inż. Grzegorz Karoń, prof. PŚ, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej – Politechnika Śląska

13:55 – 14:00

Podsumowanie i zakończenie

 

 

 

do góry