Nawigacja

Aktualności

Podsumowanie punktualności pociągów pasażerskich w 2021 r.

07.04.2022

Punktualność przewozów pasażerskich w 2021 r. wyniosła 90,1%. Rok wcześniej odnotowano punktualność na poziomie 94,6%. Jednocześnie wzrosła liczba pociągów w porównaniu z rokiem 2020 a nawet 2019. Łączna liczba uruchomionych pociągów przekroczyła 1,7 mln.

W 2021 r. punktualność pociągów pasażerskich wyniosła 90,11% i była o 4,5 punktu procentowego niższa niż w 2020 r. Średnie opóźnienie na stacji końcowej dla pociągów opóźnionych od 6 minut, wyniosło ponad 21 minut. Z kolei średnie opóźnienie na drodze przejazdu, czyli na wszystkich stacjach postojów handlowych, wynosiło 18 minut.

Najniższe wartości wskaźników punktualności były w okresie wakacji – lipiec i sierpień. W tych miesiącach odnotowano punktualność na stacji końcowej odpowiednio na poziomie 86,7% oraz 89,1%, zaś średnia dla stacji to 85,6% oraz 88%. Niską punktualność odnotowano również w grudniu. W tych trzech miesiącach uruchomiono najwięcej pociągów w ciągu roku.

„Poprawa punktualności pociągów pasażerskich to duże wyzwanie dla przewoźników i zarządców infrastruktury. Najczęściej występujące przyczyny opóźnień leżą po stronie przewoźników – związane są z taborem i zagwarantowaniem obsługi pojazdów. Te przyczyny odpowiadają za blisko 25% opóźnień. Druga grupa przyczyn odpowiadająca za ponad 23% opóźnień to sytuacje zależne od zarządcy infrastruktury, związane z urządzeniami sterowania ruchem, z remontami, czasowymi wyłączeniami linii itp. Tzw. przyczyny zewnętrzne – warunki atmosferyczne, kolizje czy zdarzenia wymagające interwencji policji lub pogotowia ratunkowego odpowiadają za ponad 20% opóźnień. Zmiana organizacji pracy, zapewnienie obsługi pociągów zgodnie z planem, zapewnienie dostępności taboru – to działania, które mogą wyeliminować opóźnienia, których przyczyny zaistniały po stronie przedsiębiorstw kolejowych” – komentuje wyniki punktualności dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Dokładne dane o punktualności zamieszczone są na stronie internetowej Dane Kolejowe UTK. Dostępne są zarówno dane obejmujące punktualność ogółem, jak również w podziale na przewoźników, punktualność i zatrzymania na stacjach, a także podstawowe informacje o przyczynach opóźnień.

Urząd Transportu Kolejowego przygotował raport na temat punktualności pociągów w 2021 r.

 

do góry