Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Określanie funkcji i osiągów na potrzeby zarządzania konfiguracją pojazdów kolejowych - ekspertyza

24.01.2022

Wykorzystanie ekspertyzy przygotowanej na zlecenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego podniesie jakość czynności utrzymaniowych przeprowadzanych na pojazdach kolejowych. Wskazówki zawarte w opracowaniu są istotne zarówno dla producentów, jaki podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie. Dokument można pobrać ze strony internetowej UTK.

Ekspertyza przedstawienia metodykę określania funkcji i osiągów podzespołów pojazdu kolejowego wraz z oceną ich identyczności, którą może stosować podmiot odpowiedzialny za utrzymanie. Sugerowana metodyka umożliwia ustalenie, jakie prace należy kwalifikować jako utrzymanie pojazdu kolejowego, a jakimi należy zarządzać jako modyfikacją pojazdu. Dla lepszego zobrazowania tej metodyki w ekspertyzie zawarto przykładowy katalog funkcji i osiągów wybranych elementów pojazdu kolejowego.

Producenci znajdą w ekspertyzie rekomendowany sposób prezentacji funkcji i osiągów w dokumentacji technicznej pojazdu.

Ekspertyza opracowana została przez ekspertów z Instytutu Transportu Kolejowego. Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej UTK.

Dodatkowo zachęcamy do zgłaszania wszelkich uwag w temacie funkcji i osiągów, a w szczególności w zakresie ekspertyzy, tj. zasygnalizowanie dalszych wątpliwości lub problemów.

 

do góry