Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rok 2021 Europejskim Rokiem Kolei #EUYearofRail

15.01.2021

1 stycznia 2021 roku rozpoczął się Europejski Rok Kolei. Inicjatorem projektu jest Komisja Europejska. Przez cały rok 2021 w Europie będą się odbywały liczne imprezy związane z transportem kolejowym. Urząd Transportu Kolejowego będzie koordynować krajowe wydarzenia związane z inicjatywami ERK2021. Zapraszamy do zgłaszania pomysłów wydarzeń w ramach Europejskiego Roku Kolei.

Komisja Europejska przedstawiła projekt Europejskiego Roku Kolei w marcu 2020 r., a Parlament Europejski i Rada podjęły decyzję pod koniec grudnia. Celem tej inicjatywy jest promowanie kolei jako zrównoważonego, inteligentnego i bezpiecznego środka transportu. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego został zgłoszony do Komisji Europejskiej jako krajowy koordynator ERK2021.

- Traktuję Europejski Rok Kolei jako szansę na dalszy rozwój transportu kolejowego, a my wszyscy możemy mieć w tym bezpośredni udział – do zgłaszania inicjatyw związanych z ERK2021 zachęca dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Naszymi działaniami pokażemy jak innowacyjny jest europejski sektor kolejowy, jaką rolę odgrywa kolej w europejskiej kulturze i dziedzictwie europejskim, jakie jest jej znaczenie dla połączenia regionów, ludzi i przedsiębiorstw oraz rola w zrównoważonej turystyce – dodaje.

Celem, który będzie przyświecał wszystkim inicjatywom ERK2021 jest zwiększenie znaczenia i udziału transportu kolejowego, tak by przyczyniał się on do dalszej transformacji unijnej gospodarki w kierunku ekologicznego, cyfrowego i innowacyjnego modelu gospodarczego. Cele szczegółowe to m.in.:

  • promowanie kolei jako zrównoważonego, innowacyjnego, wzajemnie połączonego i intermodalnego, bezpiecznego i przystępnego cenowo środka transportu
  • podkreślanie europejskiego, transgranicznego wymiaru kolei
  • zwiększanie wkładu kolei w rozwój gospodarki Unii
  • promowanie  kolei jako istotnego elementu relacji między Unią a państwami z  nią sąsiadującymi
  • promowanie atrakcyjności zawodów związanych z koleją
  • promowanie kluczowej roli kolei w międzynarodowym transporcie pasażerskim w Unii
  • promowanie unijnej sieci pociągów nocnych
  • promowanie imprez i inicjatyw mających na celu rozpowszechnianie informacji na temat praw pasażerów w ruchu kolejowym.

Jako Krajowy Punkt Kontaktowy wyznaczony został Paweł Rafalski, zastępca dyrektora Biura Prezesa UTK. Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail: pawel.rafalski@utk.gov.pl lub ogólny adres e-mail UTK: utk@utk.gov.pl

Inicjatywy związane z Europejskim Rokiem Kolei można zgłaszać do 31 stycznia 2021 r. wypełniając interaktywny formularz.

Dodatkowe informacje:

Decyzja Parlamentu i Rady o Europejskim Roku Kolei

Strona internetowa ERK2021

Forum jest realizowane w ramach Projektu POIiŚ nr 5.2-25 pn. „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

 
do góry