Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy rozkład jazdy na rok 2020

11.12.2019

Nowy rozkład jazdy pociągów wejdzie w życie o północy z 14 na 15 grudnia. Rozkład jazdy ulega zmianie raz do roku, w noc z soboty na niedzielę w drugi weekend grudnia. Termin ten jest powszechnie stosowany w całej Europie Środkowej i Zachodniej. Obowiązek opublikowania nowych godzin kursowania pociągów spoczywa głównie na operatorach obiektów infrastruktury, w tym na zarządcach budynków dworców i stacji.

W czasie obowiązywania tego rozkładu zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe przewidział cztery korekty, związane m.in. z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi na liniach kolejowych. Wejdą one w życie w następujących terminach:

  • 15 marca 2020 r.
  • 14 czerwca 2020 r.
  • 30 sierpnia 2020 r.
  • 18 października 2020 r.

Szczegóły dotyczące nowego rozkładu muszą być ogłoszone podróżnym na stronie internetowej zarządcy infrastruktury co najmniej na 21 dni przed ich wejściem w życie. Na dworcach, peronach lub dojściach na perony powinny pojawić się w formie plakatów lub tablic z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem. Aktualny rozkład jazdy powinien być również dostępny na stronach internetowych przewoźników.

Ważne linki:

Oficjalny internetowy rozkład jazdy zarządcy infrastruktury PKP PLK: www.portalpasazera.pl,

Generator elektronicznych plakatów stacyjnych: www.portalpasazera.pl/Plakaty,

Tabele sieciowego rozkładu jazdy: https://portalpasazera.pl/Tablice,

Adresy stron internetowych przewoźników pasażerskich można znaleźć na stronie UTK po kliknięciu w logo wybranej firmy.

 

do góry