Nawigacja

Aktualności

Pierwsze szkolenie w Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego

09.12.2019

Szkolenie na temat „Monitorowania kwalifikacji i uprawnień maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe w celu zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego” otworzyło pierwszy semestr nowej Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego prowadzonej przez Urząd Transportu Kolejowego. W zajęciach uczestniczyło 70 osób. Projekt przewiduje przeszkolenie minimum 3 tys. przedstawicieli rynku kolejowego.

Szkolenie miało na celu przedstawienie obowiązków związanych z monitorowaniem kwalifikacji i uprawnień maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe, które zostały nałożone na podmioty kolejowe. Obejmują one np. kierowanie na badania lekarskie, prowadzenie rejestru świadectw maszynistów, prowadzenie rejestru praw kierowania pojazdem kolejowym oraz planowanych zmian prawnych w tym zakresie. Realizacja tych obowiązków ma na celu dopuszczenie do wykonywania zawodu osób posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe i warunki zdrowotne, co pozwala na zapewnienie bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego.

Materiały ze szkolenia można pobrać z tej strony.

Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego  jest nową odsłoną dotychczas funkcjonującej Akademii UTK. W ramach projektu do czerwca 2022 r. przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia dla minimum 3 tys. przedstawicieli rynku kolejowego. Zajęcia prowadzone będą również poza Warszawą. Uruchomiona zostanie platforma e-learningowa do obsługi szkoleń, na której zamieszczane będą filmy i materiały edukacyjne. Uzupełnieniem platformy będzie aplikacja mobilna. Nowością będą szkolenia „szyte na miarę” dla określonych grup odbiorców. Takie działanie umożliwi precyzyjne zdiagnozowanie i omówienie zagadnień, którymi dany podmiot jest najbardziej zainteresowany. W ramach projektu przeprowadzone będą również szkolenia dla inspektorów UTK wykonujących działania kontrolne.

Celem Akademii jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. ABK będzie również stanowić platformę upowszechniającą i wspomagającą wymianę dobrych praktyk.

Inauguracja ABK odbyła się 24 października 2019 r. W trakcie uroczystości Prezes UTK podpisał z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę na dofinansowanie projektu. Projekt jest realizowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

do góry