Nawigacja

Aktualności

„Piątki z UTK” – spotkania dla branży kolejowej

05.11.2019

Podczas „Piątków z UTK” eksperci Urzędu Transportu Kolejowego odpowiedzą na pytania i wyjaśnią wątpliwości klientów. Istotnymi kwestiami omawianymi na spotkaniach są między innymi zagadnienia dotyczące Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w przedsiębiorstwach kolejowych czy roli pełnomocnika ds. przewozu towarów niebezpiecznych.

Często poruszane są zagadnienia dotyczące interpretacji przepisów, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli czy zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych. Zachęcamy do zapisów poprzez formularz internetowy. Wśród omawianych zagadnień znalazły się też kwestie zasad wprowadzania wyrobów kolejowych na rynek, utrzymania pojazdów czy licencji maszynisty.

Do dyspozycji interesariuszy są przedstawiciele z następujących komórek:

Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa (zagadnienia związane m.in. z certyfikacją przewoźników, zarządców infrastruktury i ECM, świadectwami bezpieczeństwa dla bocznic, sprawozdawczością dotyczącą wypadkowości, współpracą z PKBWK);

Departament Personelu i Przepisów (zagadnienia związane m.in. z licencjami maszynistów, ośrodkami szkolenia, ośrodkami medycyny pracy);

Departament Planowania i Nadzoru (zagadnienia związane z nadzorem Prezesa UTK);

Departament Przewozów Pasażerskich (zagadnienia takie jak decyzje o otwartym dostępie dla przewoźników pasażerskich, ochrona praw pasażera; obsługa pasażerów);

Departament Regulacji Rynku (zagadnienia związane m.in. z dostępem do infrastruktury kolejowej, udostępnianiem infrastruktury usługowej, stawkami za dostęp do infrastruktury, licencjonowaniem transportu kolejowego);

Departament Techniki i Wyrobów (zagadnienia związane m.in. wymaganiami i procedurami uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia i budowli mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz potwierdzaniem za zgodność z typem).

- Jesteśmy otwarci na wszystkich korzystających z usług kolei, nie tylko związanych z nią zawodowo. Chcemy podzielić się swoją wiedzą, wyjaśniać wątpliwości i pomagać rozwiązywać problemy – zapewnia dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach „Piątki z UTK”. Wciąż pozostajemy do państwa dyspozycji – podkreśla Góra.

Formuła „Piątków z UTK” zakłada spotkania indywidualne. Na stronie WWW zamieściliśmy formularz, dzięki któremu każdy zainteresowany może zarezerwować termin swojej wizyty. Podczas rejestracji prosimy o podanie terminu i tematu planowanej wizyty oraz danych kontaktowych. Pozwoli to naszym ekspertom na przygotowanie się do rozmowy.

Po spotkaniu zachęcamy do przesłania swojej oceny. W Urzędzie Transportu Kolejowego pragniemy zagwarantować najwyższą jakość usług świadczonych dla naszych klientów. Dlatego ważna jest dla nas Państwa opinia. Na stronie urzędu zamieściliśmy ankietę pozwalającą na przesłanie swoich spostrzeżeń.

Spotkania w takiej formule organizowane są od grudnia 2015 r. w co drugi piątek miesiąca. Rocznie w ten sposób do urzędu trafia około 80 osób zainteresowanych problemami kolei. Do końca tego roku spotkania odbędą się 15 i 29 listopada oraz 13 grudnia.

 
do góry