Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo kolei – seminarium UTK na TRAKO

26.09.2019

Ponad 150 osób uczestniczyło w seminarium UTK dotyczącym bezpieczeństwa na kolei. W pierwszej części dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zaprezentował najnowsze dane dotyczące wypadkowości oraz działania podejmowane przez UTK na rzecz bezpieczeństwa. W drugiej części debatowano na temat sposobów zmniejszenia liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.

Prezes UTK zaprezentował najważniejsze wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Przez 4 lata spadł wskaźnik wypadkowości z 2,92 do 2,39 wypadku na milion przejechanych pociągokilometrów. W ubiegłym roku przyczyny 74% wypadków na kolei leżały poza systemem. Wśród zdarzeń na które wpływ miał wyłącznie system kolejowy było m.in. niezatrzymanie się pojazdu kolejowego przed sygnałem „Stój”. W pierwszej połowie tego roku zarejestrowano 13 wypadków i 36 incydentów tego typu. W 2018 r. było to 35 zdarzeń i 86 incydentów.

- Od lat ogromnym problemem z jakim zmaga się system kolejowy są wypadki związane z niewłaściwym zachowaniem pieszych i kierujących przy przekraczaniu torów. Zdarzenia tych kategorii są największą przyczyną zdarzeń śmiertelnych na kolei. Robimy już dużo by zmienić tę sytuację, ale każda ofiara śmiertelna potwierdza, że trzeba zrobić jeszcze więcej – przyznał dr. inż. Ignacy Góra, Prezes UTK. - Jestem przekonany, że dyskusja w trakcie seminarium UTK zainspiruje do poszukiwania nowych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo – dodał. W pierwszym półroczu 2019 r. odnotowano 31 wypadków śmiertelnych, co stanowi prawie 2/3 ogólnej liczby takich wypadków rok wcześniej.

W drugiej części spotkania debatowali dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego; Wojciech Jurkiewicz, Prezes Zarządu Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych; dr Jakub Majewski, Prezes Fundacji „Pro Kolej”; Piotr Malepszak – pełniący obowiązki Prezesa Centralnego Portu Komunikacyjnego; dr inż. Andrzej Massel, zastępca dyrektora Instytutu Kolejnictwa; prof. Marek Wierzbowski – partner w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni.

W trakcie debaty poruszone zostały kwestie dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Rozmawiano o nowoczesnych sposobach zabezpieczenia przejazdów, współpracy między zarządcami infrastruktury kolejowej i dróg. Dyskusję zdominowała kwestia możliwych sposobów wymuszenia na kierowcach właściwych zachowań na przejazdach. Wśród proponowanych rozwiązań znalazły się m.in. edukacja od najmłodszych lat (np. Kampania Kolejowe ABC) oraz nieuchronne i odstraszające kary dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach. Debatujący za dobre rozwiązanie uznali montowanie monitoringu na przejazdach oraz wykorzystywanie go do karania zachowań niezgodnych z kodeksem drogowym.

do góry