Nawigacja

Aktualności

Porozumienie między UTK a Agencją Kolejową UE

24.09.2019

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej będzie współpracować z Urzędem Transportu Kolejowego przy wydawaniu jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa i zezwoleń na wprowadzenie pojazdów do obrotu. To treść zawartego dziś porozumienia między tymi instytucjami. Podczas targów Trako 2019 umowę o współpracy podpisali Josef Doppelbauer – Dyrektor Wykonawczy Agencji oraz dr inż. Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Wprowadzenie IV Pakietu Kolejowego zmienia obraz europejskiego rynku transportu szynowego. Ujednolicenie zasad wydawania certyfikatów bezpieczeństwa i zezwoleń  dla pojazdów kolejowych wymaga koordynacji działań na szczeblu unijnym. Dlatego ważnym organem zarządzającym bezpieczeństwem na torach staje się Agencja Kolejowa Unii Europejskiej.

- Nowe zadania Agencji, dotyczące certyfikacji bezpieczeństwa, homologacji pojazdów kolejowych czy wdrażania ERTMS to bardzo duża odpowiedzialność – powiedział przed podpisaniem dokumentu dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - Od skuteczności i efektywności realizacji zadań Agencji zależeć będzie funkcjonowanie europejskiego rynku usług kolejowych i europejskiego przemysłu kolejowego –podkreślił.

Podstawowym terminem wdrożenia IV Pakietu Kolejowego był 16 czerwca 2019 r. Jednak 17 państw członkowskich, w tym Polska wydłużyły ten okres o rok, do 16 czerwca 2020 r. Umowa UTK z Agencją jest pierwszą spośród grupy państw które odłożył okres wejścia w życie nowych przepisów. – To historyczny moment. Rozumiem, że w przypadku IV Pakietu Kolejowego są pewne obawy, ale również optymizm. Z UTK współpracujemy od wielu lat, nie tylko w związku z IV Pakietem. Dziś podpisane porozumienie jest świadectwem tej dobrej współpracy - mówił Josef Doppelbauer, Dyrektor Zarządzający Agencji.

Na uroczystości obecny był również Andrzej Bittel, Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Krzysztof Mamiński, Prezes PKP S. A.-Dobra współpraca UTK i Agencji wynika z tego, że Pan Dyrektor i Pan Prezes są przyjaciółmi kolei, szczególnie polskiej kolei – przyznał Andrzej Bittel.

Porozumienie precyzuje zakres współpracy między instytucjami. UTK będzie przekazywać stanowiska precyzujące spełnienie wymagań krajowych w procesach udzielenia jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa i zezwoleń na wprowadzenie pojazdów do obrotu. Polscy eksperci UTK będą wraz z pracownikami Agencji oceniać dokumentację w zakresie zgodności z TSI czy wspólnych metod oceny bezpieczeństwa. Obsługa przedsiębiorców kolejowych będzie dokonywana za pośrednictwem OSS – kompleksowego punktu obsługi. Punkt OSS jest pojedynczym punktem kontaktowym, za pośrednictwem którego należy składać wszystkie wnioski o wydanie jednolitych świadectw bezpieczeństwa, zezwoleń dla pojazdów i homologacji ERTMS.

Przepisy IV Pakietu Kolejowego zaczną w Polsce obowiązywać od 16 czerwca 2020 r. Od tego dnia polscy przewoźnicy i producenci rozpoczynają konkurencję na równych zasadach ze swoimi odpowiednikami z innych państw członkowskich.

do góry