Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa legitymacja na smartfonie uprawnia do ulgi

17.07.2019

Student może podróżować koleją z ulgą 51%. By skorzystać ze zniżki powinien posiadać legitymację studencką lub międzynarodową legitymacje studencką. W przypadku dokumentu międzynarodowego do ulgi uprawniają dwie formy – elektroniczna i tradycyjna plastikowa.

Niektórzy przewoźnicy kolejowi mieli wątpliwości, czy mogą honorować międzynarodową legitymację studencką pokazywaną na ekranie smartfona. Interpretacja przepisów przesłana do Urzędu Transportu Kolejowego przez Ministerstwo Infrastruktury nie pozostawia wątpliwości, że elektroniczna forma dokumentu uprawnia do ulgowych przejazdów. Rozporządzenie o uprawnieniach do ulg nie precyzuje jak powinna wyglądać legitymacja. Dlatego to wystawca decyduje o formie dokumentu.

Studenci do ukończenia 26 roku życia uprawnieni są do ulgi 51% przy przejazdach w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych. Osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.

Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi 51% są: legitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą albo międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC) okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej. Rozporządzenie nie ustala wzoru takiego dokumentu. ISIC występuje obecnie w dwóch formach: tradycyjnej karty plastikowej (the ISIC card) oraz karty wyświetlanej na urządzeniu mobilnym (virtual ISIC card, ISIC virtual ID). Obie formy legitymacji ISIC stanowią dokument poświadczający uprawnienie do ulgi. Sam wystawca legitymacji jako podstawową wersję traktuje formę wirtualną i taką legitymację otrzymuje każdy uprawniony. Natomiast wersja plastikowa ma charakter dodatkowy i może zostać zamówiona na wyraźny wniosek.

Podstawa prawna:

  • art. 4 ust. 4a i 6a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295);
  • §8 ust. 4 pkt 1 lit. a-c rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. poz. 810).
do góry