Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

W dniu 25 maja 2007 roku weszło w Życie Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. Nr 81 poz. 552).

30.05.2007

W związkuz powyższym, Urząd Transportu Kolejowego przypomina o obowiązku wprowadzenia zmian przez zarządców infrastruktury kolejowej w dokumentach opracowanych wg stanu prawnego sprzed wprowadzenia powyższego rozporządzenia.

Zgodnie z § 2. ww. rozporządzenia, zmiany dotyczą:

1) regulaminów przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych obowiązujących od dnia wejścia w życie rozkładu jazdy pociągów 2007/2008,

2) cenników stawek jednostkowych opłaty podstawowej, przy zachowaniu zgodności z art. 33 ust. 9a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, a w szczególności:

- rozdzielenia stawek jednostkowych opłaty podstawowej dla pojazdów kolejowych luzem dotychczas ujętych w rodzaju pociągów towarowych i lokomotyw luzem,

- zróżnicowania stawek jednostkowych opłaty podstawowej wyłącznie dwoma parametrami: całkowitą masą brutto i dopuszczalną prędkością techniczną dla odcinków linii kolejowej z uwzględnieniem ograniczeń stałych liczonej odrębnie dla pociągów, o których mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia.


Podjęcie prac wdrożeniowych zmiany dokumentów wymienionych w rozporządzeniu należy dokonać tak, aby nie naruszyć terminów ustawowych, a tym samym w najwcześniejszym z możliwych terminów poinformować rynek o skutkach tych zmian, z zachowaniem zasad ustawowych.”.

do góry