Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy tekst jednolity ustawy o transporcie kolejowym

29.04.2019

17 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym.

Na podstawie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ogłoszony został nowy tekst jednolity ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. W porównaniu z obowiązującym dotąd tekstem jednolitym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117) uwzględnia on zmiany wprowadzone:

  1. ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361),
  2. ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650),
  3. ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 927),
  4. ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1338),
  5. ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629),
  6. ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245),
  7. 7) ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 15 marca 2019 r.

Według stanu na 17 kwietnia 2019 r. publikator do ustawy o transporcie kolejowym powinien brzmieć następująco: „tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 710”.

Odwołania prawne:

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523, ze zm.), art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 710)

 

do góry