Nawigacja

Aktualności

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna w UTK

06.06.2019

Ponad 50 osób uczestniczyło w III edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Technicznej „Transport Kolejowy Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” organizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego. Pracownicy nauki, studenci, doktoranci oraz uczniowie klas kolejowych wysłuchali blisko 20 referatów.

- Kolej w Polsce ma bogatą, ponad 170 letnią historię i zawsze odgrywała znaczącą rolę w życiu gospodarczym kraju. Obecnie inwestycje w infrastrukturę i tabor w ramach Krajowego Programu Kolejowego mogą przekroczyć 70 mld zł. To największy w historii polskiej kolei program inwestycyjny. To także ogromna szansa dla nauki i zastosowania w praktyce nowych rozwiązań technologicznych - przywitał gości dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK. – Państwa liczna obecność, mnogość referatów i prezentacji przygotowanych na dzisiejszą konferencję są dowodem na to, że takie spotkania są potrzebne i mają sens. Jestem przekonany, że dzisiejsza konferencja pozwoli spojrzeć na tematy związane z koleją z wielu perspektyw, umożliwi wymianę doświadczeń i prezentację dobrych praktyk kolejowych - dodał. Wykład inauguracyjny o innowacyjnych rozwiązaniach pojazdów szynowych wygłosił prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Podczas konferencji wygłoszono blisko 20 referatów dotyczących m.in. efektywności załadunku pociągu intermodalnego, współpracy odbieraka prądu z siecią trakcyjną z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego lokomotywy, dostosowaniu transportu szynowego do przewozu osób niepełnosprawnych` czy planów rozwoju kolei związanych z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz systemami kolei magnetycznej.

Wszyscy uczestniczy otrzymali certyfikaty za udział w konferencji. Nagrodę Komitetu naukowego za prezentację referatu pt. System ewidencji przekaźników eksploatowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym przez Jastrzębską Spółkę Kolejową sp. z o.o. otrzymali Paweł Wiek i Szymon Wojakowski. Komitet naukowy wyróżnił Mateusza Nowaka-Gąsowskiego oraz Macieja Rochla za prezentację referatu podczas sesji plakatowej. Wyróżnienia Komitetu otrzymali również Katarzyna Gawlak, Maciej Grzywna,  Jurand Nowak oraz Paulina Szabłowska.

W Komitecie naukowym konferencji znaleźli się: dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN z Polskiej Akademii Nauk (przewodniczący Komitetu), dr inż. Ignacy Góra z Urzędu Transportu Kolejowego, dr inż. Andrzej Kochan z Politechniki Warszawskiej, dr inż. Jakub Młyńczak z Politechniki Śląskiej, dr inż. Grzegorz Zając z Politechniki Krakowskiej, dr inż. Zbigniew Kędra z Politechniki Gdańskiej, dr inż. Wojciech Gamon z Akademii WSB, dr inż. Jerzy Wojciechowski z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, dr inż. Paweł Rolek z Urzędu Transportu Kolejowego, dr inż. Aleksander Drzewiecki z Urzędu Transportu Kolejowego oraz dr inż. Tomasz Kuminek z Urzędu Transportu Kolejowego.

 

  • Państwa liczna obecność, mnogość referatów i prezentacji przygotowanych na dzisiejszą konferencję są dowodem na to, że takie spotkania są potrzebne i mają sens - przywitał gości dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.
  • Na Konferencji zaprezentowano możliwości pracy w UTK
  • Obecne inwestycje w infrastrukturę i tabor w ramach Krajowego Programu Kolejowego to ogromna szansa dla nauki i zastosowania w praktyce nowych rozwiązań technologicznych - przywitał gości dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK
  • Dyplomy dla nagrodzonych i wyróżnionych podpisali dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej
  • Wszyscy uczestniczy otrzymali certyfikaty za udział w konferencji
  • Zdjęcie zbiorowe uczestników Konferencji
  • Konferencji towarzyła wystawa poświęcona stuleciu kolei w Polsce
do góry