Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ukazał się raport roczny IRG-Rail

23.04.2019

Grupa Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego IRG-Rail opublikowała siódmy raport roczny. Najnowsze zestawienie monitoringu rynków kolejowych zawiera dane za rok 2017 i lata wcześniejsze. Informacje w raporcie pochodzą z 29 krajów członkowskich IRG-Rail. Pierwszy raz dane dostarczyły Czechy.

Raport IRG-Rail za 2017 r. składa się z dwóch części: głównego raportu prezentującego wyniki ogółem na poziomie europejskim oraz dokumentu roboczego, w którym można znaleźć szczegółowe dane i informacje dotyczące rynków w poszczególnych krajach. Poza tym, IRG-Rail udostępniło dane, które posłużyły do stworzenia raportu, w tym listę przewoźników w poszczególnych krajach wraz z charakterystyką ich działalności.

Raport zawiera coroczne dane i informacje dotyczące m.in.:

  • infrastruktury kolejowej i opłat za dostęp
  • przewoźników kolejowych i ich udziałów w rynku
  • dynamiki na rynku towarowym i pasażerskim
  • najważniejszych decyzji regulacyjnych

W siódmym raporcie autorzy porównali również sposoby udzielania zamówień na regionalne i dalekobieżne przewozy użyteczności publicznej - Public Service Obligation (PSO). Przeanalizowano wyniki przetargów oraz bezpośrednie udzielanie zamówień ze szczególnym uwzględnieniem dominującej pozycji tzw. przewoźników zasiedziałych, czyli wywodzących się z historycznych monopolistycznych przedsiębiorstw państwowych. Drugim ważnym tematem raportu są strategie działalności zasiedziałych przewoźników na rynkach zagranicznych.

Urząd Transportu Kolejowego po raz kolejny aktywnie uczestniczył w tworzeniu raportu.

Raport w języku angielskim wraz z załącznikami znajduje się na stronie UTK oraz na stronie IRG-Rail.

Monitorowanie rynku kolejowego jest istotnym instrumentem zwiększającym jego przejrzystość, wytyczającym kierunki działań dla regulatorów i zachęcającym uczestników rynku do poprawy jakości oferowanych usług.

IRG-Rail to grupa zrzeszająca niezależnych regulatorów rynku kolejowego z 31 europejskich krajów. Od 2013 r. IRG-Rail publikuje raporty roczne dotyczące funkcjonowania rynku kolejowego, przygotowywane przez grupę roboczą ds. monitorowania rynku.

do góry